Na ruim 40 jaar stopt de vereniging DBKna

De vereniging DBK-na wordt na ruim 40 jaar opgeheven per 31-12-2017. Wij denken dat wij hebben bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in natuurwetenschappen.

De methode DBKna is echter niet echt verdwenen.10voorNatuurkunde is de naam die betawerk gaat gebruiken om met behup van het materiaal van DBKna een nieuwe online methode te ontwikkelen. Voor de huidige gebruikers is een overgangsperiode met de nieuwe uitgever afgesproken, zoals te lezen is in bijgaande brief.

We sluiten hiermee een tijdperk af en danken iedereen die geholpen heeft om met DBKna bij te dragen aan beter onderwijs!